Дестинација Контакт Facebook     

 
Благодарница од Родител
 
 


За операторите со храна во предучилишните установи - градинките


МИСИЈА
Градинка во која децата растат низ другарство, игра, приказни, песни, знаења за многу нешта. Разбирање, доверба, соработка меѓу родителите, градинката и средината во заедничка грижа за развојот и воспитувањето на децата.

ВИЗИЈА
Деца – родители – стручни лица
Чекорење низ детството со радост во откривањето и доживувањето на себеси и светот околу себе. Вредности за добро и убаво. Мостови кои поврзуват различности, спомени и иднина. Креатори на предизвици.

ЦЕЛ
Градинката е голема куќа во која децата своите потреби и потенцијали, барања и достигнувања ги насочуваат кон  збогатување и развивање на севкупната личност. Децата учат како да  сакаат, да споделуваат, да создаваат, да се менуваат и напредуваат.

МОТО
ГРАДИНКА СО НАСМЕВКА ЗА ДОБРЕДОЈДЕ