ДестинацијаКонтактFacebook    

ТВ Училница 01.06-04.06.2020


Изминатата недела нашата градинка ЈУДГ„Детска радост“ беше дел од ТВ училница со нашите воспитувачи Виолета Тримческа Ивановска и Гордана Анастасова Стоимановска. Емисиите можете да ги проследите на следните линкови: