ДестинацијаКонтактFacebook    

Сувоземен сообраќај


Тема: Сувоземен сообраќај

Предлози и идеи како на забавен и интересен начин да ги проширите знаењата на вашите најмили на тема Сувоземен сообраќај.

- Разговарајте, опишувате, набројувајте, именувајте.... не ги заборавајте Бон Тон правилата при патување со автобус.

Доколку немате играчки за Сувоземен Сообраќај, истите можете да ги изработите од хартија, пластелин, амбалажа и се друго околу вас.... Користете ја вашата креативност!!!