ДестинацијаКонтактFacebook    

Собирање и рециклирање на отпадни масла


Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење.

Р.Е Сончоглед - Реализатори на проектот воспитувачи Лилјана Бошњак и Гордана Стојановска средни групи