ДестинацијаКонтактFacebook    

Мече болница


Во соработка со студентите од факултите за Медицина и Фармација се реализираше проектот "Мече болница"