ДестинацијаКонтактFacebook    

Театарска претстава „Подај рака“


Театарска претстава реализирана од родителите на децата од објектот Р.Е Темјанушка

Благодарност до сите родители кои земаа учество во реализација на претставата