ДестинацијаКонтактFacebook    

Сонце за сите деца


Сонце за сите - МОЈОТ ЗРАК - Постер за работилница  со родители, пораки за љубов и среќа за децата од целиот свет