ДестинацијаКонтактFacebook    

Светски ден на здравјето


Го одбележуваме Светскиот ден на здравјето

Благодарница до здравствените работници на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај деца Козле

Објект Темјанушка 

Возрасна група 5-6 години