ДестинацијаКонтактFacebook    

Лубеница


Тема: Моделирање цреши од пластелин 
Возрасна група од 2 - 3 години 
Објект Сончоглед
 
Тема: Лубеница
Возрасна група од 5 - 6 години 
Објект Сончоглед