ДестинацијаКонтактFacebook    

Детска недела


Детска недела 2021 година. Мото: Јас избирам здравје, а ти? Првиот ден од неделата е-Светски ден на детето

Објект Мимоза

Возрасна група 4-5 години