ДестинацијаКонтактFacebook    

Ден на учителот


По повод денот на учителот признание за просветен работник на годината 2020/21 година!
Воспитувачи Билјана Лотеска и м-р Љиљана Крстевска.