ДестинацијаКонтактFacebook    

„Светски ден на здрава храна„ и “Еразмус денови 2021”


На ден 15.10.2021 година по повод Еразмус деновите, како Етвининг градинка  го одбележивме “Светскиот ден на здрава храна”, преку која активност децата ги проширија знаењата за здравата храна и како правилно треба да се храниме. Исто така се поттикнаа на задолжително оддржување на хигиената на плодовите, како и на личната хигиена, односно миење на рачињата со сапун и вода.

Децата се запознаа и со знакот на Етвининг преку ликовни активности.

Објект Мимоза