ДестинацијаКонтактFacebook    

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби - Калинка


Одбележување на 3 Декември

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Објект Калинка

Фотографиите може да ги погледнете на следниот