ДестинацијаКонтактFacebook    

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби - Сончоглед


Одбележување на 3 Декември

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Објект Сончоглед

Фотографиите може да ги погледнете на следниот