ДестинацијаКонтактFacebook    

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби - Мимоза 


Одбележување на 3 Декември

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Објект Мимоза 

Возрасна група 5-6 години