ДестинацијаКонтактFacebook    

Хуманитарна акција


Во рамки на Детската недела  во градинката се реализираше хуманитарната акција „Од дете за дете“. Собраните хигиенски средства и храна во соработка со Црвениот крст на Општина Гази Баба беа доставени до ранливите групи на семејства на ниво на општината.