ДестинацијаКонтактFacebook    

Светски ден на штедењето


Светски ден на штедењето - во соработка со родител вработен во Стопанска банка - а.д. Битола.