ДестинацијаКонтактFacebook    

Благодарност до „Алкалоид''


Упатуваме огромна благодарност до „Алкалоид'' АД Скопје за донацијата и успешната соработка во едукација на здрав начин на исхрана и формирање на здрави животни навики кај децата.