ДестинацијаКонтактFacebook    

Работа со специјален едукатор и рехабилитатор


Учиме за соодветно и не соодветно однесување

Развивање координација око-рака

Поттикнување и стимулација на говор