ДестинацијаКонтактFacebook    

Што можат моите нозе?


Активност - Што можат моите нозе?

Сензомоторна - подвижна игра - Се движиме по сензорна патека

Објект Калинка

Група “Маче” и “Штурчиња”

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: