ДестинацијаКонтактFacebook    

Есенски плодови - пластични капачиња


Активност - Рециклирање со имагинација „Есенски плодови - пластични капачиња“

Објект - Калинка

Возрасна група 2-3 и 3-4 години

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: