ДестинацијаКонтактFacebook    

Меѓународен ден на лицата со посебни потреби


Одбележување на 3 Декември - Меѓународен ден на лицата со посебни потреби

Куклена претстава 

Објекти Мимоза и Калинка