ДестинацијаКонтактFacebook    

Играм и пеам за мојата мајка


По повод празникот 8 Март беше поставена изложба на детските цртежи и организирана манифестација:

"Играм и пеам за мојата мајка" во Детскиот културен центар - Карпош. 

Учесници беа децата од воспитната група од 5 до 6 години.