ДестинацијаКонтактFacebook    

Роденденот на мојата татковина


8ми Септември - Роденденот на мојата татковина Р.С. Македонија
Објект Калинка
Возрасна група 3-4 години