ДестинацијаКонтактFacebook    

Учество на Научно стручна конференција


Нашата градинка учествуваше на Научно стручна конференција од меѓународен карактер на која го претстави градењето на партнерските односи на релација дете-родител-воспитувач преку проектот "Инсекти".