ДестинацијаКонтактFacebook    

Ги бранам моите детски права за животна средина здрава!


Првата недела од месец октомври ја одбележуваме Детската Недела.

Суперхеројот Нула во посета на нашата градинка ЈУДГ Детска радост - Објект Сончоглед.

Едукативна работилница и акција за собирање на електронски отпад и отпадни батерии во соработка со вработениот кадар во градинката, родителите и децата.