ДестинацијаКонтактFacebook    

Завршна манифестација за проектот "Комуникациски вештини 2023" во соработка со ЕУ Институт - Скопје


Повеќе за настанот можете да погледнете на следниот линк: