ДестинацијаКонтактFacebook    

Работилница Темјанушка 2


Креативна работилница на која со родителите на интересен и забавен начин го започнавме проектот за "Растенија", а воедно работилницата имаше и хуманитарни цели, сите изработки кои се изработија беа изложени на хуманитарен  базар, а собраните сретства беа наменети за клиниката на Онкологија.
Големи групи од Темјанушка
Воспитувач: Анета Ширилова
Неговател: Билјана Матеска
Воспитувач: Лидија Петковска
Неговател: Јадранка Димковска