ДестинацијаКонтактFacebook    

Работилница Сончоглед


Во текот на Детската недела,беше одржана работилница со родители за изработка на дидактички материјал за проектот "Играме со броевите"
Објект Сончоглед, група од 5 до 6 г