ДестинацијаКонтактFacebook    

Работилница Сончоглед


Во текот на Детската недела, беше одржана работилница со родители за изработка на дидактички материјал за проектот "Играме со броевите"
Сончоглед, група Бувче 5 до 6 г