ДестинацијаКонтактFacebook    

Хуманитарна акција


Објект Калинка

Група Ѕвездички 2-4г.

Воспитен тим Весна - Маја

Хуманитарна акција "Од дете за дете" (облека, обувки, постелнина) во соработка со родители по повод Детската недела наменета за Црвен крст на град Скопје.