ДестинацијаКонтактFacebook    

Спорт и дружење без граници


Проект "Спорт и дружење без граници" големи групи Пеперутки и Пчелки објект Калинка

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: