ДестинацијаКонтактFacebook    

Фудбал


Факултативна активност - Фудбал со тренерите Никола и Андреј од Фудбалски клуб ГЛИГОРОВ Скопје.
Работа со голема и средна група од детската градинка “Детска радост” - Гази Баба во објектите “Мимоза”, “Калинка”, “Темјанушка и “Сончоглед”.
Акцент ставаме на подобрување на моторичките способности кај децата од најмала возраст, подобрување на координацијата и ориентација во просторот и секако запознавање и вежбање на фудбалски вештини.
Се тоа низ забава и насмевки, што е всушност и нашата најважна мисија.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: