ДестинацијаКонтактFacebook    

ОГЛАСНА ТАБЛА


Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 01/2023


Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 01/2023


Одлука за избор на неговател


Одлука за избор на неговател


Одлука за избор на неговател приправник


Одлука за избор на неговател приправник


Одлука за избор на хигиеничар


Одлука за избор на хигиеничар


Јавен оглас бр. 01/2023


Јавен оглас бр. 01/2023


Интерен оглас бр. 01/2023


Интерен оглас бр. 01/2023


Оглас за факултативни активности


Оглас за факултативни активности


Јавен повик


Јавен повик


Оглас за факултативни активности


Оглас за факултативни активности


Што ви е потребно првиот ден


Што ви е потребно првиот ден


Страници