ДестинацијаКонтактFacebook    

ОГЛАСНА ТАБЛА


Оглас за факултативни активности


Оглас за факултативни активности


Што ви е потребно првиот ден


Што ви е потребно првиот ден


За успешен и лесен почеток во градинка


За успешен и лесен почеток во градинка


ИЗВЕСТУВАЊЕ 14.07.2022


ИЗВЕСТУВАЊЕ
 
Почитувани родители,
 
Продолжување на договор за згрижување на дете во градинка за програмската 2022/23 година ќе се врши  во периодот од 29 - 31.08.2022г. 
Услов за продолжување на договор е да бидат расчистени вашите обврски кон градинката заклучно со месец август 2022г.
Продолжувањето  на договорот ќе се врши кај воспитувачот и негователот на воспитната група во објектот каде што престојува вашето дете.
 
Со почит,
Детска радост


Соопштение 12.04.2022


Соопштение до родители


Соопштение 08.04.2022


Соопштение до родители за генерален штрајк


Оглас за факултативни активности 2021 година


Оглас за факултативни активности 2021 година


Одлука за избор


ОДЛУКА

за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 01/2020


Страници