ДестинацијаКонтактFacebook    

Лична карта


Општи податоци за градинката

Име на градинката

Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска Радост“

адреса, општина, место

ул. „Бапчор“ бр. 2, Општина Гази Баба - Скопје

телефон

+389 2 3173 663

е-mail

 

Веб-страна

www.gdr.mk

Основано од

1955 година