ДестинацијаКонтактFacebook    
БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ
ВО Ј.У. Д.Г ДЕТСКА РАДОСТ
Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.
Барањето за запишување на следниот линк можете да го преземете и пополнете
Барањето можете да го пополните и дирекно со внесување на бараните податоци,
(по можност со кирилично писмо)
на персонални компјутер, лаптоп или од мобилен доколку ја имате апликацијата
(Acrobat Reader)

или да го испечатите и пополните.


ИЛИ
Пополнете барање (апликација) директно на страната со внесување на бараните податоци.
Ве молиме прочитајте ја Политиката на Приватност на Нашата страна пред да го пратите барањето.

ДОСИЕ НА ДЕТЕ